យើងបានចូលរួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦

កញ្ចក់ទម្រង់យូសម្រាប់គម្រោងទេសភាពក្រៅ

កញ្ចក់ទម្រង់យូសម្រាប់គម្រោងទេសភាពក្រៅផ្ទះ

ប្រភេទកញ្ចក់: កញ្ចក់ទម្រង់ដែកទាប U

ទំហំ៖ ៧ ម។ ម .២០០៦០ ម។ ម, ប្រវែង = ៣៣៨៥ ម។ ម

ផ្សេងទៀត: គំនូរតុបតែងនិងអំពូល LED

ទីតាំង៖ ឈិនហួងដាវប្រទេសចិន។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ០៣-២០២០