យើងបានចូលរួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦

ករណីសិក្សា៖ កញ្ចក់ពន្លឺដែកមានកំរិតទាបសំរាប់ហាងអាឌីដាស

គម្រោង៖ ហាងអាឌីដាស

ផលិតផល: កញ្ចក់ទម្រង់ដែកទាប U

ទំហំ: 7mmX260mmX60mm

វាយនភាព: ណាស៊ីជី

ផ្ទៃ: Sandblasted នៅខាងក្នុង 

mmexport1595342278617
mmexport1595342275375
mmexport1595342268598
mmexport1595342271664

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា - ២៤-២០២០